Jana Plauchová


_MOZNOSTI.ppt - Možnosti extrasolárneho života (Ms PowerPoint)
_Retrotranslacia.pdf - Retrotranslácia (PDF)